Tajna broń

W dniu 31 sierpnia 2012 roku uczestniczyliśmy wraz z kolegami ze Stowarzyszenia Miłośników Historii i Oręża w uroczystym przekazaniu karabinu przeciwpancernego wz. 1935 „UR” z rąk Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego dla Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.

 

Na uroczystości obecny był  Minister Spraw Zagranicznych, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej – Departament Wychowania i Promocji Obronności reprezentował mjr Sylwester Markowski i zaproszeni goście, w tym Wojewoda Kujawsko-Pomorski p. Ewa Mes, Prezydent Miasta Bydgoszczy – p. Rafał Bruski, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. dyw. Zbigniew  Tłok-Kosowski, Dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia gen. dyw. w st. spocz. Włodzimierz Sąsiadek, Dowódca 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej płk Dariusz Pluta,  Komendant Wojewódzki Policji insp. Wojciech Ołdyński, Dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych – prof. Zdzisław Biegański i wielu innych.